Usługi

Jednym z głównych działań, na których koncentruje się firma EKO CENTRUM jest odbiór, zagospodarowanie oraz utylizacja odpadów przemysłowo-poprodukcyjnych, niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

Szczegółowy wachlarz naszych usług:

 • zbiórka i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych,
 • odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych,
 • selektywna zbiórka surowców wtórnych,
 • wywóz odpadów budowlanych,
 • skup złomu stalowego,
 • wynajem kontenerów i pojemników na odpady,
 • usługi transportowe przy użyciu specjalistycznego sprzętu,
 • usługi koparko-ładowarką,
 • usługi rozbiórkowe,
 • usługi robót ziemnych,
 • sprzedaż kruszyw, piachu, żwiru, ziemi.

Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Na wszelkiego typu działania związane z prawidłowo prowadzoną gospodarką odpadami tj. odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, na terenie całego kraju, posiadamy stosowne decyzje i zezwolenia.

NOWA OFERTA
Wkrótce oferta usług EKO CENTRUM zostanie rozszerzona o:
– przewóz odpadów w formie płynnej
– transport odpadów w formie sypkiej
– przewóz odpadów niebezpiecznych (ADR)
Wprowadzenie nowych usług jest wynikiem realizacji projektu „Oferta nowych usług – EKO CENTRUM”
(nr umowy RPLD.02.03.01-10-0715/20-00) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020.

Nasi klienci

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
«
»

Nasi klienci

 • 1
 • 2
«
»

EkoCentrum Dariusz Nowak

97-500 Radomsko,
ul. Reymonta 62,
Telefon: +48 44 684 01 13
FAX: +48 44 684 01 13
E-mail: biuro@ekocentrumradomsko.pl

Transport-Metalurgia sp. z o.o.

97-500 Radomsko,
ul. Reymonta 62,
Telefon: +48 44 684 01 13
FAX: +48 44 684 01 13
E-mail: biuro@ekocentrumradomsko.pl

J&D Kruszywa Janusz Stus, Dariusz Nowak

97-371 Wola Krzystoporska,
ul. Wesoła 5, Siomki
Telefon: +48 515 131 116
Kom: +48 513 009 391