Usługi

Jednym z głównych działań, na których koncentruje się firma EKO CENTRUM jest odbiór, zagospodarowanie oraz utylizacja odpadów przemysłowo-poprodukcyjnych, niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

Szczegółowy wachlarz naszych usług:

 • zbiórka i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych,
 • odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych,
 • selektywna zbiórka surowców wtórnych,
 • wywóz odpadów budowlanych,
 • skup złomu stalowego,
 • wynajem kontenerów i pojemników na odpady,
 • usługi transportowe przy użyciu specjalistycznego sprzętu,
 • usługi koparko-ładowarką,
 • usługi rozbiórkowe,
 • usługi robót ziemnych,
 • sprzedaż kruszyw, piachu, żwiru, ziemi.

Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Na wszelkiego typu działania związane z prawidłowo prowadzoną gospodarką odpadami tj. odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, na terenie całego kraju, posiadamy stosowne decyzje i zezwolenia.

NOWA OFERTA
Wkrótce oferta usług EKO CENTRUM zostanie rozszerzona o:
– przewóz odpadów w formie płynnej
– transport odpadów w formie sypkiej
– przewóz odpadów niebezpiecznych (ADR)
Wprowadzenie nowych usług jest wynikiem realizacji projektu „Oferta nowych usług – EKO CENTRUM”
(nr umowy RPLD.02.03.01-10-0715/20-00) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020.

Nasi klienci

An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
«
»

Nasi klienci

An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
 • 1
 • 2
«
»

EkoCentrum Dariusz Nowak

97-500 Radomsko,
ul. Reymonta 62,
Telefon: +48 44 684 01 13
FAX: +48 44 684 01 13
E-mail: biuro@ekocentrumradomsko.pl

Transport-Metalurgia sp. z o.o.

97-500 Radomsko,
ul. Reymonta 62,
Telefon: +48 44 684 01 13
FAX: +48 44 684 01 13
E-mail: biuro@ekocentrumradomsko.pl

J&D Kruszywa Janusz Stus, Dariusz Nowak

97-371 Wola Krzystoporska,
ul. Wesoła 5, Siomki
Telefon: +48 515 131 116
Kom: +48 513 009 391